Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4559/2018 και το Ν.4589/2019 και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες υποχρεούνται να προβούν στην Ανανέωση Εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος. 
Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Τμήματος η Ανανέωση Εγγραφής των Υποψηφίων Διδακτόρων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά (με αποστολή της ανανέωσης στο protocol@ee.duth.gr) από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

#ΑρχείοΜέγεθος αρχείου
1 doc ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΔ44 KB