Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 να παραλάβουν τα στοιχεία του λογαριασμού τους (κωδικοί) για την πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ), δηλώσεις μαθημάτων, συγγραμμάτων κ.λπ.).

Η παραλαβή των κωδικών γίνεται:

  1. Από τη Γραμματεία του Τμήματος είτε αυτοπροσώπως είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος, και μόνο για εξαιρετικούς λόγους ο φοιτητής θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του, υποβάλλοντας προς τη Γραμματεία του Τμήματος, θεωρημένη (για την γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων και χορήγησης κωδικών πρόσβασης μαζί με αντίγραφο της ταυτότητάς του. Η αίτηση, με το αντίγραφο ταυτότητας, μπορεί να αποσταλεί στη Γραμματεία είτε μέσω ΚΕΠ είτε με εταιρία ταχυμεταφορών.
    (Ταχυδρομική διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Κτίριο Α΄ ΗΜ&ΜΥ, Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια, 67100 Ξάνθη)

Σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών (π.χ. βεβαίωση σπουδών) σας ενημερώνουμε ότι εκδίδονται μετά από αίτηση του φοιτητή. Η αίτηση γίνεται με τη χρήση των ανωτέρω κωδικών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας unistudent και η παραλαβή γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος (συνήθως την επόμενη εργάσιμη ημέρα) με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ).
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φοιτητής δεν βρίσκεται στην Ξάνθη το αίτημα για την έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται σε ΚΕΠ. Το ΚΕΠ διαβιβάζει το αίτημα στη Γραμματεία, εκδίδεται το πιστοποιητικό (συνήθως την επόμενη εργάσιμη ημέρα) και στέλνεται στο ΚΕΠ απ’ όπου και το παραλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής.

#ΑρχείοΜέγεθος αρχείου
1 pdf Αίτηση-υπόδειγμα69 KB