Ανακοινώνεται η έναρξη της δια ζώσης διδασκαλίας (Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020) των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 του Πρώτου Έτους Προπτυχιακών Σπουδών, για τις φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων σύμφωνα με το επικαιροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τές να προσέλθουν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα διά ζώσης διδασκαλίας (xls αρχείο – Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων δια ζώσης χειμερινού εξαμήνου 2020-21).

Οι ομάδες παρακολούθησης χωρίζονται ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α – από ΑΓΑΚ έως και ΓΙΟΥΚ

ΟΜΑΔΑ Β – από ΓΚΑΓ έως και ΚΑΝΤ

ΟΜΑΔΑ Γ – από ΚΑΠΛ έως και ΛΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Δ – από ΛΥΚΙ έως και ΝΙΚΟ … Σ

ΟΜΑΔΑ Ε – από ΝΙΚΟ … Υ έως και ΠΛΩΜ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ – από ΠΟΥΛ έως και ΤΟΥΜ

ΟΜΑΔΑ Ζ – από ΤΟΥΤ έως και ΨΑΡΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαιτείται η τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών κανόνων προστασίας και προς ενημέρωσή σας μπορείτε να επισκεφθείτε και τη σχετική ανακοίνωση (βλέπετε: Οδηγίες προστασίας από COVID-19)

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζονται κανονικά τα μαθήματα του 1ου έτους που διεξήχθησαν εξ’αποστάσεως (διαδικτυακά) μέχρι τώρα. Για τον λόγο αυτόν σας υπενθυμίζουμε να κάνετε χρήση των συνδέσμων των ηλεκτρονικών μαθημάτων του 1ου εξαμήνου όπως σας στάλθηκαν στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας.

Για διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται η επικαιροποιημένη έκδοση του ωρολόγιου προγράμματος για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 (pdf αρχείο – Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21)