Για να δείτε την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων πατήστε εδώ.