Για να δείτε την ανακοίνωση η οποία αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών φοιτητών Β’ έτους σπουδών έως πτυχίο πατήστε εδώ.