Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία των μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται τόσο εξ αποστάσεως όσο και δια ζώσης. Σημειώνεται ότι οι εργαστηριακές ασκήσεις των διδασκόμενων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21 θα διεξαχθούν διά ζώσης, καθώς και αρκετές από τις φροντιστηριακές ασκήσεις. Επίσης, ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών κάποια μαθήματα θα διεξαχθούν αποκλειστικά διά ζώσης.

Οι φοιτητές/τριες θα ενημερωθούν για τα μαθήματα και τον τρόπο διεξαγωγής τους μέσω ανακοινώσεων των διδασκόντων στο eclass του εκάστοτε μαθήματος, στο οποίο έχουν ήδη εγγραφεί με ευθύνη του κάθε διδάσκοντα.

Για διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται η πρώτη έκδοση του ωρολόγιου προγράμματος για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21.

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21