Για να δείτε το σχετικό έγγραφο της Κοσμητείας της ΠΣ πατήστε εδώ.