Για να δείτε το πρακτικό της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής σχετικό με την ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στα όργανα του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ πατήστε εδώ.