ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι φοιτητές δεν έχουν βρει θέμα διπλωματικής και όσοι άλλοι επιθυμούν να βρουν αλλά δεν έχουν έρθει σε επαφή με Εργαστήρια, θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση με τρεις επιλογές από τα αδιάθετα θέματα μέχρι την Παρασκευή 18.1.2019.
Σημειώνεται ότι πριν την κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία θα πρέπει να την έχει συνυπογράψει και ο/η επιβλέπων/ουσα της πρώτης επιλογής.

Αδιάθετα θέματα ανά Τομέα:

  1. Ενεργειακών Συστημάτων
  2. Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής  
  3. Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής
  4. Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
  5. Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών