Η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ, Καθηγήτρια κα. Ζωή Γαβριηλίδου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας, ενόψει της ολοκλήρωσης των ενεργειών για την ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων του ΔΠΘ, καλεί τους αποφοίτους Τμημάτων του ΔΠΘ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες ίδρυσης του Συλλόγου, να προσέρχονται, κατά το διάστημα από 09 – 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες από 9:00 – 15:00, στο Γραφείο της ΜΟΔΙΠ (Γραφείο 18, κτίριο Πρυτανείας, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνή), με την αστυνομική τους ταυτότητα και φωτοαντίγραφο του πτυχίου/διπλώματός τους, προκειμένου να υπογράψουν τις ιδρυτικές πράξεις ως μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του ΔΠΘ.